Anbefaler seks aksjer

Carsten Winger i Orion Forvaltning anbefaler seks aksjer, ser børsen i 550 poeng.

1

- Vi tror markedet i Norge er i ferd med å bunne ut rundt området 440 til 450. Utover sommeren er det gode muligheter for en betydelig børsoppgang og indeksen kan stige helt opp mot 550 poeng, sier han til Finansavisen.Carsten Winger mener StatoilHydro er underpriset og anbefaler disse aksjene:- StatoilHydro - TGS - Deep Sea Supply - REC - Orkla - Marine Harvest.