Delte ut for mange aksjer i Norske Skog

Norske Skog informerer Oslo Børs om at selskapet har delt ut for mange aksjer til en person.

Betaling - Foto: Scanpix

I forbindelse med Norske Skogs aksjesalg til ansatte i april, ble det tildelt 147 aksjer for mye til en person i forhold til det han hadde bestilt. Disse aksjene er nå returnert til Norske Skog til en kurs på 14 kroner, hvilket var kursen ved den opprinnelige transaksjonskursen.Norske Skogs beholdning av egne aksjer er etter denne overføringen 294.090.