Dette bidrar til børsnedgangen

Et regelverk bidrar til at store aktører må selge seg kraftig ned når det butter imot i aksjemarkedet. Slike store salg kan forsterke nedgangen.

Foto: iStockphoto

Livselskaper som Vital og Silver er tvunget av en børsregelverk til å selge seg ned når det butter imot i markedet, melder Finansavisen. Disse gigantiske selskapene forvalter hundrevis av milliarder av kroner, men i forskjell fra aksjefond har det et betydelig strengere regelverk de må følge.- Produktregler og rammebetingelser innebærer at vi må gi kundene en garantert avkastning på 3 til 4 prosent årlig. Problemet er at rentegarantien må oppfylles hvert år, selv om utbetalingen først vil skje om 20 til 30 år. Et slikt regelverk legger begrensninger på risikobildet, noe som igjen har effekt på avkastningen, sier Finansdirektør i livselskapet Silver, Ole Christian Skaadel til Finansavisen.Lavere eksponering i aksjemarkedet har vært resultatet av dette.- Det har vært en tendens til at livselskapene reduserer risikoen på investeringene i dårlige tider. Dette gjøres ved å redusere eksponeringen mot aksjemarkedet, forteller han avisen.Storebrand sier seg enig med Silver, og trekker frem selskapene som en av faktorene som bidrar til dypere fall og urealistiske oppganger.- Ved en nedgang i aksjemarkedet er vi, for å ivareta de kortsiktige kravene knyttet til årlig rentegaranti, nødt til å redusere vår eksponering mot aksjemarkedet. Ved en stigning i aksjemarkedet øker livselskapene sin andel av aksjer. Med dette bidrar livselskapene til større svingninger i aksjemarkedet, siden de da selger seg ned på synkende kurser og kjøper seg opp på stigende. I de internasjonale markedene kan tilpassningene til livselskapene og institusjonelle markedsaktører bidra til å forsterke svingningene i aksjemarkedene, forteller Informasjonsdirektør Egil Thompson i Storebrand.