Dette skjer i dag

I dag kommer det mange viktige nøkkeltall.

STATISTIKK- Japan:Tankan-rapporten andre kvartal - KINA:PPI Industri juni - Tyskland:ILO-ledighet mai kl 08:00 - Tyskland:Detaljhandel mai kl 08:00 - UK:Boligpriser, Nation Wide juni kl 08:00 - Frankrike:PMI juni endelige tall kl 09:50 - Tyskland:Arbeidsledighetsrate juni kl 09:55 - ØMU:PMI juni endelige tall kl 10:00 - Tyskland:Endelig PMI juni kl 10:00 - UK:PMI juni kl 10:30 - ØMU:Arbeidsledighet mai kl 11:00 - Norge:Boligpriser, NEF og ECON kl 11:00 - USA:ISM industri juni kl 16:00