Disse fondene stiger 4 - 6 prosent i dag!

De som trodde børsen ville falle denne uken burde satset på fond. Disse fondene har steget 4 - 6 prosent i dagens fallende marked.

De børsnoterte bear-fondene til Handelbanken (OBXEXD) og DnB Nor Markets (OBXEDD) er blant vinnerne og de mest omsatte på en fallende Oslo Børs, torsdag.DnB Nor Markets nye bear-fond stiger nesten 6 prosent, mens Handelsbankens bear-fond stiger i overkant av 4 prosent.Disse fondene er sammensatt av aksjer på OBX-listen, de største og mest omsatte aksjene på Oslo Børs, og gearet slik at de gir en avkastning som er omtrent den dobbelte av retningen på Oslo Børs.Faller markedet, slik som det gjør i dag, skal en sitte med bear-fond. Stiger markedet skal en sitte med bull-fond. Velger en riktig på retningen, blir avkastningen omtrent den dobbelte av utviklingen på børsen.Så langt i torsdagens handel er det omsatt for 80 millioner kroner i de to bear-fondene.