Flere konkurser og tvangsavviklinger

Etter flere år med kraftig nedgang i antall konkurser er det i første halvår i år registrert økning både i antallet konkurser og tvangsavviklinger.

I årets seks første måneder var det 1.617 konkurser i Norge, en økning på 3,2 prosent fra samme periode i fjor, viser tall fra Brønnøysundregistrene. Antallet tvangsavviklinger har økt med 5,3 prosent i samme periode.- Etter noen år med kraftig konkursnedgang ser vi nå en svak økning igjen. Vi ligger likevel godt an sammenlignet med situasjonen for fem år siden, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret i Brønnøysund.I 2003 var konkurstallet for første halvår nesten 40 prosent høyere enn i år. (©NTB)