Forteller om avtale verdt 160 millioner

Telenor og EDB Business Partner sikrer IT-avtale verdt 160 millioner kroner.

Foto: Finansavisen - Konsernsjef Endre Rangnes (t.h.) og Ivar Arne Børseth

Helse Midt-Norge RHF v/St. Olavs Hospital i Trondheim har inngått avtale med Telenor og EDB om drift av IT-infrastruktur i det nye universitetssykehuset. Avtalen løper frem til juni 2012 og er en forlengelse og utvidelse av dagens avtale.Samlet verdi av avtalen i kontraktsperioden er om lag 160 millioner kroner.- Ved St. Olav driver vi i dag et av verdens mest moderne sykehus der IT spiller en viktig rolle i den daglige driften. Vi har allerede gode erfaringer med Telenor og EDB som leverandører, og den nye avtalen sikrer nå videre stabil og profesjonell IT-drift i flere år fremover, sier Trond Grimstad IKT-leder ved St. Olavs hospital.