Gassdrevne forsyningsskip viktigere enn biler

Ledelsen i Eidsvik Offshore mener det er et miljøsvik at så få av forsyningsskipene på norsk sokkel er gassdrevne.

Forsyningsskip (PSV). Foto: Aker Yards

I dag er bare tre av 150 forsyningsskip på norsk sokkel gassdrevne. Hvis alle hadde vært gassdrevne, ville det ført til kutt tilsvarende mer enn landets samlede bilpark slipper ut av nitrogenoksider (NOx), skriver Aftenposten.- Utslippene av NOx kunne vært minst 14.000 tonn lavere dersom de siste årenes nybygde forsyningsskip på sokkelen hadde gått på gass, og ikke diesel. Da hadde vi vært nesten halvveis til å oppfylle Norges forpliktelser i Göteborg-protokollen, sier administrerende direktør Fredrik Meling i Eidesvik Offshore, som betegner saken som ufattelig.Gasskipene koster rundt 30 millioner mer å bygge enn dieseldrevne skip. Hvert dieselskip slipper ut like mye NOx som 22.000 privatbiler. Målt per innbygger har Norge Europas femte høyeste utslipp av den miljøuvennlige gassen, skriver avisa.- Jeg ville vært flau hvis jeg var politiker og hadde visst at dette var mulig, men ikke gjort noe. Toppledelsen i oljeselskapene, som profilerer seg som miljøvennlige, har knapt vist interesse, sier Meling. (©NTB)