Innsidekjøp i Storebrand

En ledende ansatt i Storebrand ASA har handlet aksjer i selskapet.

I forbindelse med Storebrands aksjekjøpsordning for ledende ansatte har Storebrand ASA i dag solgt 90 491 aksjer til ledende ansatte til en kurs 40,19 kroner. Storebrand ASAs beholdning av egne aksjer er etter tildelingen på 4 724 889 aksjer, melder selskapet.