Innsider selger

Ferd Invest har solgt aksjer i Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen Foto: Kongsberg Gruppen

Ferd Invest har i dag solgt 50 000 aksjer i Kongsberg Gruppen til 383 kroner per aksje.Ferd Invest har etter salget 450 000 aksjer i Kongsberg Gruppen.John Giverholt er finansdirektør i Ferd AS og styremedlem i Kongsberg Gruppen.