Kjøper UltraSort

Tomra Systems ASA har i dag, gjennom sitt heleide datterselskap TiTech AS, inngått en avtale om å kjøpe UltraSort Pty Ltd.

Foto: HegnarOnline

Tomra Systems ASA har i dag, gjennom sitt heleide datterselskap TiTech AS, inngått en avtale om å kjøpe 100% av virksomheten i UltraSort Pty Ltd, skriver selskapet i en pressemelding.UltraSort er en ledende leverandør av avansert gjenkjennings- og sorteringsteknologi til gruvebransjen.Selskapet omsatte for ca NOK 35 millioner i 2007 med solide marginer. Det er på verdensbasis solgt mer enn 50 Ultrasort sorteringsanlegg, hovedsakelig i Canada, Afrika og Australia.