Marine Farms på handletur

Marine Farms kjøper to konsesjoner i Skottland.

Foto: Marine Harvest

Ifølge en melding kjøper Marine Farms to skotske laksekonsesjoner, inkludert utstyr, fra Lighthouse Caledonia for 2,45 millioner britiske pund, skriver Reuters.I meldingen heter det følgende:"Det er tatt forbehold om due diligence. Planen er å sluttføre avtalen innen september 2008".Ifølge Reuters vil de to nye konsesjonene øke den årlige produksjonen med cirka 1.500 tonn sløyet vekt laks, eller med 15 prosent."En samkjøring av driften er ventet å gi stordriftsfordeler", heter det.I tillegg til de to konsesjonene, vil selskapet overta to søknader om nye konsesjoner i det samme området. Gitt godkjenning fra skotske myndigheter, vil den årlige produksjonskapasiteten kunne øke med ytterligere 1.300 tonn.Marine Farms melder om at det imidlertid ikke er gitt at myndighetene vil gi sin godkjennelse.