Meglerhus: Kjøp disse aksjene

Glitnir Securities går ut med seks kjøpsanbefalinger. Her er listen.

Foto: Scanpix

I dagens utgave av Finansavisen kan vi lese at Bengt Jonassen i Glitnir Securities ikke foretar noen endringer i modellporteføljen.- Av aksjene i vår portefølje, opplevde Revus å bore tørt på Throw-prospektet, mens selskapet fant gass på Ipswich. Vi venter imidlertid resultater fra flere brønner utover i juli og beholder papiret i porteføljen, sier Jonassen.- Når det gjelder Copeinca har de peruianske myndighetene bestemt seg for å legge om kvotesystemet. Vi har foreløpig estimert at dette vil kunne øke inntjeningen med 24 millioner dollar årlig som følge av mer optimal bruk og forvaltning av ressursene. Basert på dette har vi hevet vårt 12 måneders kursmål til 63 kroner og finner kursfallet i forrige uke dypt urettferdig, sier Jonassen.Kjøpsanbefalingene:• Copeinca• StatoilHydro• Tandberg• Revus• Telenor• Norske SkogHittil i 2008 har porteføljen gått opp 14,93 prosent mens Hovedindeksen på Oslo Børs har gått ned 9,76 prosent.