Rekordstor sjømateksport første halvår

Eksportverdien av norsk sjømat var første halvår 2008 på 17,8 milliarder kroner. Det er 57 millioner kroner over rekorden fra 2007 viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå og Eksportutvalget for fisk.

Foto: Marine Harvest

I juni var eksporten på 2,6 milliarder kroner som er en nedgang på 76 millioner kroner målt mot juni i fjor.Det er til markedene i Polen, Russland, Nigeria og Ukraina eksportøkningen i første halvår har vært størst sammenlignet med fjoråret og det er produkter av laks, ørret og sild som utgjør de største delene av denne økningen.Direktør for markedsinformasjon og markedsadgang i Eksportutvalget for fisk, Egil Ove Sundheim, sier at det er en generelt sterk etterspørsel etter norske sjømatprodukter for tiden. Han sier at den sterke økonomiske veksten i Russland bidrar til en vekst i etterspørselen etter laks og ørret. I tillegg øker eksporten av sild til Nigeria kraftig. På den andre siden er det svakere etterspørsel etter klippfisk i Portugal på grunn av svekket kjøpekraft i landet.Eksporten av laks var første halvår 2008 på 8,4 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 187 millioner kroner målt mot samme periode i 2007. Nedgangen skyldes i hovedsak nedgang i pris (©NTB)