Sikrer kontrakt på 25 millioner kroner

Northern Offshore forteller om ny avtale verdt over 25 millioner kroner.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

Northern Offshore kan fortelle at Jack-up-riggen Energy Enhancer er sluttet på kontrakt i 25 dager med Star Energy. Kontrakten har en verdi på fem millioner dollar, eller 25,5 millioner kroner.Arbeidet starter i slutten av september.