Software Innovation fusjonerer datterselskap

Styret i Software Innovation ASA har besluttet å fusjonere flere heleide datterselskap.

Foto: HegnarOnline

Styret i Software Innovation ASA har besluttet å fusjonere de heleide datterselskapene SaveIT AS, Vindfang AS, Stork Design AS, Ingeniørdata AS og Genera AS ("Datterselskapene") inn i SI ASA, går det frem av en melding.I meldingen heter det følgende:"Bakgrunnen for fusjonen er et ønske om forenkling og effektivisering av virksomheten i Software Innovation-konsernet. Det anses som hensiktsmessig ut fra strategiske og kostnadsmessige hensyn å fusjonere SI ASA og Datterselskapene ettersom selskapene har overlappende forretningsområder, samt at Datterselskapene (med unntak av SaveIT AS) per i dag er "tomme" selskaper der det ikke drives virksomhet. Ved gjennomføringen av fusjonen vil den virksomhet som per i dag er drevet i SaveIT AS, og de systemer som der har blitt utviklet, kunne bli tilgjengelige også for SI ASA og dets kunder."