Ti favoritter på Oslo Børs

Listen over de ti aksjene som får bredest dekning blant analytikerne får du her.

Foto: Scanpix

Finansavisen har satt opp følgende liste over hvilke børsnoterte selskaper som høster den bredeste dekningen for tiden. Her er de ti øverste aksjene (anbefalingsfordeling/antall anbefalinger i parentes):• Tandberg (100% 0% 0% 11)• Ementor (100 % 0 % 0 % 9)• Revus Energy (100 % 0 % 0 % 9)• Orkla (92 % 8 % 0 % 12)• BW Offshore (88 % 13 % 0 % 8)• Vizrt (88 % 13 % 0 % 8)• PA Resources (86 % 0 % 14 % 7)• Songa Offshore (79 % 14 % 7 % 14)• Yara International (78 % 22 % 0 % 18)• REC (74 % 5 % 21 % 19)Tallene i parentes fordelingen mellom kjøps-, nøytrale og salgsanbefalinger, mens siste siffer viser antall anbefalinger. Selskapene er hentet fra listen over de 50 selskaper på børsen med bredest analysedekning, og anbefalingene er basert på meglerhusenes innberetninger siste 75 dager.Alle estimater/anbefalinger er innhentet av analysebyrået JCF/FactSet.