Trygve Hegnar: Fred Anton Ingebrigtsen virker som en dust

- Fred Anton Ingebrigtsen ser altså ut til ikke bare å være ekstremt grådig, han virker som en dust, sier Trygve Hegnar

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

I dagens utgave av Finansavisen kommenterer ansvarlig redaktør Trygve Hegnar den mye omtalte Acta-skandalen, hvor gründer Fred Anton Ingebrigtsen og flere av hans venner er siktet for innsidehandel.- De siktede er selvfølgelig uskyldige til fellende og rettskraftig dom foreligger, og det kan ta lang tid før vi kommer dit, med hovedforhandling og ankesaker, men vi tror nesten ikke hva vi leser når det påstås at Fred Anton Ingebrigtsen ikke bare overførte store beløp til familiemedlemmene og vennene for å handle Acta-aksjer, han inngikk også angivelig avtale med dem om hvordan de skulle fordele byttet, skriver Hegnar.- Fred Anton Ingebrigtsen ser altså ut til ikke bare å være ekstremt grådig, han virker som en dust. Innsidehandel, som i praksis er å stjele fra andre aksjonærer i det man har annen kunnskap enn de som er motparter i transaksjonene, er ulovlig, og da kan man ikke være så dum at man inngår kontrakter om lovbruddene, sier Hegnar.Les hele lederen i dagens utgave av Finansavisen.