Vil gå inn i kraftverksdialog med ESA

Regjeringen vil gå i dialog med ESA og finne ut om det er mulig å gi statsstøtte til et gasskraftverk på Nordvestlandet etter at Shell har vendt tommelen ned for gasskraftverksbygging på Aukra.

Foto: HegnarOnline

Shell er kommet fram til at det ikke er kommersielt grunnlag for å bygge et gasskraftverk i tilknytning til Ormen Lange på Aukra, selv om man slipper CO2-rensing.Statssekretær Liv Monica Stubholt i Olje- og energidepartementet sier at hensynet til forsyningssikkerhet vil veie tungt for regjeringen i samtalene med ESA.Midt-Norge er truet av kraftkrise dersom landsdelen ikke får tilgang på ny kraft. Og Stubholt sier at regjeringen vil arbeide videre for å finne en løsning for å unngå en kraftkrise i Midt-Norge.Det er også andre interessenter enn Shell inne i bildet når det gjelder bygging av gasskraftverk i Midt-Norge. Ifølge Stubholt er dette snakk om prosjekter på skissestadiet. Konklusjonen fra Shell er et sterkt signal om at det ikke er grunnlag for kommersiell drift for gasskraftverk, men Stubholt vil dermed ikke utelukke at andre interessenter kan komme til andre slutninger.Ketil Solvik-Olsen, energi- og klimapolitisk talsmann for Frp, sier det ikke er overraskende at Shell konkluderer med at et gasskraftverk på Aukra ikke vil være kommersielt lønnsomt.- Shell har aldri ønsket å bygge noe gasskraftverk på Aukra, dette var noe tidligere statsråd Åslaug Haga fant på for å hindre kraftkrise i Midt-Norge. Utfordringen for regjeringen nå er å henvende seg til andre interessenter som Industrikraft Møre og Industrikraft Midt-Norge som har planer om kraftverk på Nordvestlandet og i Skogn i Nord-Trøndelag, sier Solvik-Olsen til NTB.