Kredittilsynet melder om svakere resultater i banker og forsikringsselskaper, og nå advares det mot nye tap i norske banker.- Fremdeles er omfanget av misligholdte lån og tap på utlån på et svært lavt nivå i norske banker, og en må være forberedt på en økning etterhvert som svakere internasjonal vekst får konsekvenser for norsk økonomi, sier direktør Bjørn Skogstad Aamo i en melding.Aamo legger til at norske finansinstitusjoner har klart seg bra i forhold til den internasjonale finanskrisen, men at dempet utlånsvekst kan tyde på en mer "nøktern" utlånspraksis.