Gambak og forvalter Albert Collett tar ut én aksje fra DNs porteføljekonkurranse. Awilco rykter ut, men blir ikke erstattet av noen ny aksje. Funcom og Yara har tynget den siste uken med fall på henholdsvis 28,9 og 7,5 prosent. I løpet av to uker har Yara rast 16 prosent.- Årsaken er rett og slett likviditet. Mange har ønsket å ha litt mindre aksjer, og salgspresset har kommet i hovedsak fra utlendinger. Da har de valgt å selge i de større selskapene. Der får du pengene med en gang, greit og fort. Mange av de mindre selskapene finnes det ikke kjøpere i, analyserer sjefsforvalter Albert Collett i Alfred Berg Kapitalforvaltning overfor DN.
Gambak-porteføljen
BonheurData ResponsFuncomStatoilHydroTelenorVizrtYaraColletts portefølje falt ifølge avisen hele 5,0 prosent i forrige uke, og er dermed opp beskjedne 0,7 prosent siden 1. april. Det er fortsatt bedre enn hovedindeksen på Oslo Børs, som er ned 2,4 prosent i samme periode (per 15. august).