I dagens rapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:•
RECBluewater Insurance
(152,75) - vekstmaskin i bransje med politisk medvind. REC la i forrige uke frem rapporten for andre kvartal. Denne viste sterkere omsetning og inntjening enn våre og markedets forventninger. Av større betydning er imidlertid at ledelsen opprettholder guidingen og melder at alle ekspansjonsprosjekter er i rute. Med en ordrebok på 49 milliarder kroner er visibiliteten i REC god for de nærmeste årene.• (13,90) - tydelig underpriset forsikringsselskap. Bluewater handles med en rabatt på 48 prosent i forhold til NAV, noe som innebærer at markedet tillegger virksomheten innen marin forsikring og innenlandsk skadeforsikring en negativ verdi. På dagens nivå handles Bluewater til en P/E på attraktive 5,8. En rekke tunge innsidekjøp tidligere i år underbygger troen på at aksjen er underpriset.