I dagens rapport fra DnB NOR Markets kan vi lese at meglerhuset opprettholder sin kjøpsanbefaling på Bouvet. Kursmålet settes til 65 kroner pr. aksje. Samtidig opprettholdes salgsanbefalingen på Eltek, mens kursmålet tas ned fra 28 kroner til 20 kroner pr aksje.- Bouvet fortsetter å levere solide resultater, men uten at dette ser ut til å få den store oppmerksomheten. Utviklingen i Q2 er imponerende med en vekst på 46 pris år/år, en driftsmargin på 14 prosent, god kontantstrøm og en lav turnover blant de ansatte, sier analytikeren.- Eltek leverte Q2-tall i går. Resultatene her var hva vi vil karakterisere som OK. OK fordi vi mener kvaliteten på inntjeningen er påvirket av lave nedskrivninger på FoU opg fordi vi ser at selskapet binder opp kapital som en følge av innrømmelser gitt til kundene. Rabatten i forhold til større selskaper som Ericsson er på 15 prosent og vi mener dette er for lite for å ta høyde for den høyere risikoen i selskapet, avslutter analytikeren.Bouvet-aksjen omsettes for 43,50 kroner mens Eltek-aksjen omsettes for 22,80 kroner.