I dagens morgenrapport fra Orion Securities kommenterer analytikeren utviklingen i verdensøkonomien.- Vårt kjernescenario for verdensøkonomien er at temperaturen vil forbli lav i Europa og Japan hvor faren for en resesjon er overhengende. Videre venter vi at amerikansk økonomi holder hodet over vann og unngår en resesjon i denne omgang. I Kina, Midtøsten, Russland og Latin-Amerika ventes temperaturen å holde seg høy, mens bildet er noe mer variabelt for øvrige fremvoksende økonomier, sier analytikeren.- I et slikt scenario har råvareprisene passert toppen, men det ligger ikke an til noen kollaps. Det blir heller ikke noe stupdykk i selskapsresultatene. Hovedrisikoen er at Europa og Japan faller inn i en dyp resesjon og at USA slår følge senere i år. I et slikt scenario vil også veksten i fremvoksende økonomier svekkes betydelig. Muligheten for en slik utvikling kan ikke avskrives, i alle fall så lenge inflasjonen holder seg høy og finanssektoren og boligprisene vakler, sier analytikeren.- Forhåpentligvis vil både kjerne- og spesielt overskriftsinflasjonen avta betydelig i månedene fremover, og i så fall kan verdensøkonomien komme inn i smulere vann mot slutten av året, avslutter analytikeren.