I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Aker og Det Norske Oljeselskap som salgskandidater.- Aker ligger i en fallende trend på mellomlang sikt og fortsatt negativ utvikling innenfor denne indikeres. Det er motstand ved 244 kroner og 254 kroner. Aksjen er nå nær motstanden og dagens kursnivå kan være en god salgsanledning. Det er noe støtte ved 211 kroner. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, sier analytikeren.- Det Norske Oljeselskap ligger i en fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt ned gjennom støtten ved ca 44.00 kroner og videre nedgang er dermed signalisert. RSI divergerer dog positivt mot kursen, noe som indikerer mulighet for en reaksjon opp. Det er lite støtte under dagens nivå, noe som øker risikoen. Aksjen er positiv på innsidehandler. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter analytikeren.