I dagens utgave av Finansavisen stiller Stig Myrseth, analysesjef i Orion Securities, opp for å gi leserne investeringsråd. I den anledning trekker han frem seks aksjer han har tro på i tiden som kommer.Teo på Vilnius-børsen er Stig Myrseths førstevalg.- Teo er et datterselskap av TeliaSonera. En bærekraftig direkteavkastning på 11 prosent i et teleselskap med glimrende visibilitet og netto rentebærende kontanter på over 25 prosent av dagens børsverdi kan vanskelig kalles noe annet enn et kupp, sier Myrseth.
Kjøpsanbefalingene:
•Teo•Tandberg Data•RCL•Norwegian•Stepstone•Playsafe