Roxar melder om et resultat på -8,8 millioner kroner før skatt i andre kvartal 2008, mot et resultat på 5,3 millioner kroner i samme periode i 2007.Driftsinntektene i perioden utgjorde 311,9 millioner kroner, mot 45,4 millioner kroner i samme periode i fjor.Driftsresultatet var 17,9 millioner kroner, mot 6,2 millioner kroner i fjor.EBITDA utgjorde 52,0 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 6,9 millioner kroner i samme kvartal året før.Ifølge selskapet er utsiktene positive, og markedene holder seg sterke.Her erog .