RESULTAT- FRO:Resultat for 2.kv, presentasjon kl 08:30 Shippingklubben, webcast/telefonkonferanse kl 15:00 (800 19 640) - EMGS:Resultat for 2.kv, presentasjon kl 08:30 Hotel Continental, webcast - COD:Resultat for 2.kv, presentasjon kl 08:30 Hotel Bristol - NORD:Resultat for 2.kv, presentasjon kl 08:30 Vika Atrium - INM:Resultat for 2.kv, presentasjon 08:30 Hotel Continental - WILS:Resultat for 2.kv, presentasjon kl 08:30 Norges Rederiforbund - GGG:Resultat for 2.kv, presentasjon kl 08:30 Felix Konferansesenter - SPDE:Resultat for 2.kv, presentasjon kl 08:30 Vika Atrium, webcast - NEXUS:Resultat for 2.kv, presentasjon kl 09:00 Shippingklubben - BJORGE:Resultat for 2.kv, presentasjon kl 09:00 Felix Konferansesenter - FAR:Resultat for 2.kv, presentasjon kl 09:00 Norges Rederiforbund - RISH:Resultat for 2.kv, presentasjon kl 09:35 Radisson SAS Royal Hotel Bryggen, Bergen, webcast - COMROD:presentasjon kl 10:30 Felix Konferansesenter, webcast - GGS:Resultat for 2.kv, presentasjon kl 10:30 Shippingklubben - BXPL:resultat for 2.kv, presentasjon kl 11:00 Hotel Continental - TST:Resultat for 2.kv - FAKTOR:Resultat for 2.kv - BOUVET:Resultat for 2.kv - ABT: - AWO:Resultat for 2.kv - OLT:Resultat for 2.kv - TIDE:Resultat for 2.kv - SPU:Resultat for 2.kv - EXE:Resultat for 2.kv - EXECON:Resultat for 2.kv - AGI: - PPROD:Resultat for 2.kv - BEL:Resultat for 2.kvSTATISTIKK:- Frankrike:PMI tjenester august, foreløpig tall kl 09:00 - Frankrike:PMI august, foreløpig tall kl 09:00 - Sverige:AKU-ledighet juli kl 09:30 - Tyskland:PMI tjenester august, foreløpig tall kl 09:30 - Tyskland:PMI august, foreløpig tall kl 09:30 - SSB:BNP 2.kv. kl. 10:00 - ØMU:PMI tjenester, foreløpig tall kl 10:00 - ØMU:PMI, foreløpig tall kl 10:00 - UK:Detaljhandel juli kl 10:30 - USA:Jobless claims uketall kl 14:30 - USA:Philandelphia Fed august kl 16:00 - USA:Ledende indikatorer juli kl 16:00GENERALFORSAMLING- IOX:Ekstraordinær generalforsamling kl 11:00 selskapets lokaler, Lysaker