Styremedlem Øivind Solvang i meglerhuset Car sier til DN at de har store problemer med å få gjort ferdig regnskapet til det fallerte meglerhuset for første halvår i år- Det er helt uvisst når dette kan ferdigstilles. Vi synes heller ikke at kvaliteten på det arbeidet som er gjort med regnskapene har vært bra, sier Solvang til DN.Car har gjennomført flere emisjoner, der en ikke fikk plassert alle aksjene. Det resulterte i at meglerhuset ble sittende med aksjene for egen regning.- Når markedet har gått ned etterpå, ligger det da et urealisert tap. Vi vet ikke hvor store tap som må tas, men vi snakker ikke akkurat om Hydro eller Statoil her. Det er mer snakk om selskaper som er ganske illikvide, avslutter Solvang.