Marine Farms oppnådde blandede resultater i 2. kvartal 2008.- Tallene var litt svakere enn ventet i hovedsak på grunn av svakere resultater innefor oppdrett av seabass/bream i middelhavet. Rapportert EBIT i andre kvartal ble på 10,8 millioner kroner, mot våre forventninger på 12,6 millioner kroner, sier analytiker Klaus Hatlebrekke til HegnarOnline.Ifølge analytikeren har selskapet oppdaget at det var mye mindre fisk i mærene enn de trodde fra noen selskaper de kjøpte i 2007, i tillegg til at prisene for seabream har falt mye gjennom første halvår. Mindre fisk enn ventet i mærene førte til endel nedskrivninger i kvartalet.- For laksevirksomheten var tallene marginalt under våre forventninger, men fortsatt veldig gode og klart best i skottland så langt. Tallene var underliggende på linje med de beste i Norge dette kvartalet.Ifølge Hatlebrekke er Cobia virksomheten fortsatt veldig liten, men spennende og vil nok bidra negativt både i 2008, 2009 og kanskje i 2010 også.- Fremover vil alle virksomhetsområdene bli påvirket av høyere kostnader blant annet pga høyere fôrpriser og de håper på at lakseprisene og prisene for seabass/bream vil bedre seg gjennom høsten, sier han til HegnarOnline.- Det spennende med Marine Farms i det korte bildet er om den nye aksjonæren i selskapet (north asset management) har samme oppfatning som Nireus om videre utvikling av selskapet eller om de er mer på linje med dagens styre og ledelse. Dette er spennende og dersom det blir innkalt til en ny ekstraordinær generalforsamling om ikke lenge så øker sannsynligheten for at de har valgt Nireus sin side. Om dette skjer så kan mye skje med kursen og selskapet i tiden fremover slik vi ser det, fortsetter analytikeren.I dag har meglerhuset en salgs anbefaling på MAFA med en target på 23 kroner.- Vi må gå igjennom tallene nøyere før vi bestemmer oss for hvilke endringer vi kommer til å gjøre, avslutter Hatlebrekke til HegnarOnline.Marine Farms meldte tirsdag om et driftsresultat eksklusive biomasseverdijusteringer på 10,9 millioner kroner i andre kvartal 2008, sammenlignet med 20,8 millioner kroner i samme periode året før.Resultat før skatt ble 4,7 millioner kroner, mot -8,5 millioner kroner i samme periode i fjor.Selskapets omsetning ble på 155,4 millioner kroner, mot 194,6 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.I rapporten forklarer selskapet omsetningsfallet på 20 prosent i andre kvartal med volumfall på 28 prosent i Culmarex og lavere pundkurs. Resultatfallet tilskrives lavere lønnsomhets i seabass/seabream-driften i Spania.Selskapet hadde verdijusteringer på -0,0 millioner kroner i andre kvartal, mot -24,2 millioner kroner i samme periode året før. Agio utgjorde -1,0 millioner i andre kvartal og er dermed totalt på -9,8 millioner i første halvår.