Artumas Group leverte et nettoresultat på -13,0 millioner dollar i andre kvartal 2008, ned fra -3,7 millioner dollar i samme kvartal året før.Kostnadene vokste til 13,9 millioner dollar fra 5,4 millioner, mens inntektene kun steg 100.000 dollar til 0,7 millioner dollar. Alle tallene gjelder 2. kvartal i 2008 sammenlignet med 2. kvartal i 2007.