Rederiet Solstad Offshore sier det vil granske konkurrenten Rem Offshore som følge av at det ikke får innpass i styret tross en eierandel på 48,5 prosent, skriver Reuters.- Vi har begjært gransking av selskapet, sier finansdirektør Sven Stakkestad på kvartalspresentasjonen mandag.Begjæringen er sendt tingretten i Ålesund, men Stakkestad vet ikke hvor lang tid prosessen vil ta.- Begrunnelsen er at vi ikke er i posisjon til å ta beslutninger.
- Vi vil ha fokus på tilknytningen mellom administrerende direktør Åge Remøy og styret, forklarer Stakkestad.
Solstad kalte i juni inn til ekstraordinær generalforsamling i Rem med krav om både nytt styre og gransking av selskapet, men dette ble med knapt flertall nedstemt av den andre storeieren i Rem Offshore, Åge Remøy, og hans støttespillere, ifølge Reuters.- Det virker ikke som aksjonærvennlig politikk er det ordet som brukes mest der, kommenterer Stakkestad.