BP Norge og Seawell har inngått en kontrakt verdt 2,5 milliarder kroner for plattformboring og vedlikehold av rigg på alle BPs plattformer på norsk sokkel. Kontrakten løper i fem år, melder BP. Kontrakten har en forlengelsesopsjon i to ganger tre år, melder Seawell.Seawell skal utføre arbeid verdt 125 millioner kroner for å klargjøre boreplattformen på Ula for boring innen oppstarten sommeren 2009.Kontrakten for plattformboring og riggvedlikehold inkluderer opsjon til forlengelse i to ganger tre år, ifølge Seawell.Les mer om Seawell på Seadrills hjemmesider.