Tidligere i dag la NattoPharma frem sine kvartalstall. I årets andre kvartal fikk selskapet, med Morten Sundstø som styreformann og storaksjonær, et negativt resultat før skatt på 8,8 millioner kroner av en omsetning på beskjedne 4,3 millioner kroner.Tre av fem styremedlemmer har valgt å trekke seg.- Det forventes en forskyvning i salgsutviklingen, som følge av at regulatoriske forhold ikke har blitt avklart og fordi det tar lengre tid enn forventet å få innsalg til store aktører. Selskapet velger å ikke gi noen ny guiding grunnet usikkerhet om når innsalget vil skje, skriver NattoPharma i rapporten.Dagens nyheter blir ikke tolket godt blant investorene. I skrivende stund omsettes aksjen for syv kroner etter en nedgang på 7,28 prosent.