Ferske tall fra amerikanske myndigheter viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) falt fra 445.000 per 9. august til 432.000 personer per 16. augustDet var ifølge Reuters ventet 443.000 førstegangssøkende.Oppturen på Oslo Børs har forsterket seg til 1,6 prosent.