Pronova BioPharma har inngått en avtale om kjøp av mellomprodukter til produksjon av selskapets legemiddel. Avtalen muliggjør høyere produksjonsvolumer i 2009 enn tidligere kommunisert.ronova BioPharma vil kjøpe mellomprodukter av høy kvalitet, basert på en produksjonsprosess som tilfredsstiller de krav som gjelder for fremstilling av legemidler (cGMP). Med basis i avtalen har selskapet oppjustert sitt forventede produksjonsvolum i 2009 til å være mellom 1.400 og 1.500 tonn. Det økte volumet ventes realisert i tredje og fjerde kvartal 2009.- Kjøpsavtalen muliggjør ytterligere optimalisering av vår produksjonsprosess. Den forventede økningen i produksjonsvolumet i 2009 er viktig for Pronova BioPharmas muligheter til å møte den voksende etterspørselen etter våre produkter globalt, sier konsernsjef Tomas Settevik i Pronova BioPharma.Partene er enige om ikke å offentliggjøre leverandørens navn