Akva Group melder om et resultat før skatt på 18,3 millioner kroner i andre kvartal 2008, mot 14,4 millioner kroner samme periode året før.Driftsinntektene beløp seg til 259,8 millioner kroner, mot 243,6 millioner kroner i samme periode i fjor. Selskapets driftsresultat var på 21,6 millioner kroner, mot 14,1 millioner kroner året før.Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 305 millioner kroner, sammenlignet med 375 millioner kroner på samme tid året før.Ifølge rapporten er utsiktene for Norge mot lakseoppdrettsindustrien fortsatt tilfredsstillende. I Chile fører imidlertid den vanskelige fiskehelsesituasjonen til at markedet for Intech-produktene blir påvirket av investeringsrestriksjoner.