Diderik Schnitler, styreformann og primærinsider i Neas, har kjøpt 12.000 aksjer i selskapet til 23,10 kroner per aksje, ifølge en børsmelding.Etter dette har Schnitler totalt 75.317 aksjer i Neas gjennom sitt selskap Løkta AS.