Norsk økonomi er inne i en konjunkturnedgang etter tidenes oppgangsperiode, skriver Dagens Næringsliv.- Vi er i en konjunkturnedgang. Veksten er svakere enn normalveksten, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets.Ifølge DN påpeker Aamdal at gårsdagens nasjonalregnskapstall blir forstyrret av tilfeldige svingninger i kraftpriser og import av råolje. Når han korrigerer for dette, anslår han den gjennomsnittlige kvartalsvise veksten de siste to kvartalene til 0,3 prosent.