DONG E&P Norge, operatør for utvinningstillatelse 274, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 1/3-11 og sidesteg 1/3-11 T2. Brønnene er lokalisert 10 km sør for funnet 1/3-6 ("Oselvar") i sørlige delen av Nordsjøen.PA Resources eier 30 prosent av brønnen, mens Revus og Noreco eier 15 prosent hver.PA Resources - opp 0,76 prosent til 39,90 kronerRevus - opp 1,94 prosent til 79 kronerNoreco - opp 1,73 prosent til 23,50 kroner