Bouvet melder om et driftsresultat på 21,4 millioner kroner i andre kvartal 2008, mot et resultat på 9,8 millioner kroner i samme periode i året før.Resultatet før skatt ble 23,1 millioner kroner, mot 10,7 millioner kroner i samme periode året før.Selskapets driftsinntekter ble på 149,1 millioner kroner, mot 101,9 millioner kroner året før.- Andre kvartal er et kvartal vi er stolte av - både operasjonelt og finansielt. Bouvet fortsetter en trend med å øke inntektene med mer enn kostnadene. Vi har så langt i 2008 klart å vokse samtidig som vi effektiviserer organisasjonen ytterligere - med flere konsulenter i forhold til antall personer i stabsfunksjoner, sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet ASA, ifølge en melding.