NattoPharma er blitt informert om at Styrets nestleder Line Ravlo-Losvik og styremedlemmene Christian B. Teig og Theresa Comiskey Olsen har besluttet å trekke seg fra styret grunnet grunnleggende uenighet med gjenværende styremedlemmer om selskapets videre utvikling og drift, går det frem av en melding.Valgkomiteens formann er orientert, og vil umiddelbart igangsette arbeidet med å finne frem til nye kandidater. Selskapet vil komme tilbake med informasjon om tidspunkt for ekstraordinær Generalforsamling for valg av nye styremedlemmer.