- Vi følger meglerhusene nøye. Det er ikke tvil om at det har blitt langt tyngre for flere av dem etter at aktivitetsnivået i markedet har gått betydelig ned. Det største problemet er å innfri kapitaldekningskravet, men også likviditeten kan være et problem, sier Eystein Kleven i Kredittilsynet til Finansavisen.Han opplyser at tilsynet i første halvår i år har henvendt seg til flere meglerhus, men vil ikke si noe om hvor mange og hvem det er.Men Per Broch Mathisen i Norges Fondsmeglerforbund sier at Kredittilsynet tidligere i år opplyste at ti-elleve meglerhus hadde problemer med å oppfylle kapitalkravene.Han utelukker ikke at flere meglerhus kan gå under.- Det er 150 verdipapirforetak som har konsesjon og dette er alt fra enkeltmannsforetak til store banker. Flere kan gå under, men jeg vet ikke hvilke det er snakk om, sier Broch. (©NTB)