I dokumentarfilmen med det treffende navnet "I.O.U.S.A", advarer Warren Buffett, ofte omtalt som verdens beste investor, mot en økonomisk krise som kan fortone seg som den reneste Titanic-ulykken.Dersom ikke myndighetene snart gjør noe for å få kontroll på den enorme gjeldsbyrden vil det kunne skade kommende generasjoner. Ifølge CNN Money skal statsgjelden i USA være på mer enn 50.000 milliarder dollar.Og tidligere sentralbanksjef Alan Greenspan slår fast at amerikanerne ikke kan fortsette å leve på forskudd, og bruke mer enn de tjener.- Uten sparing er det ingen fremtid, sier han blant annet.Den potensielle katastrofen vil kunne bli mer alvorlig enn noe USA tidligere har opplevd. Buffett frykter at den siste tids finansielle turbulens vil kunne fremstå som små krusninger sammenlignet med den mulige katastrofen som kan inntreffe om ingen ting gjøres. Dagens boligkrise blir med andre ord bare barnemat.
Se TV-innslag fra Youtube om dette her:Statements av blant andre Warren Buffet og Alan Greenspan: