- Det er riktig at jeg er engasjert av kjøpere. Jeg vil se på hvorvidt det er grunnlag for å heve kjøpene hvis det er gitt feilaktige opplysninger, sier advokat Henrik Christensen til Finansavisen.
Flere av kjøperne skal føle seg svindlet, og vurderer nå søksmål og anmeldelse.- Jeg har fått feil opplysninger om pris og standard. Kostpris skulle være 30.000 per kvadratmeter, så viser det seg at det bare er 18.000, sier en investor som har kjøpt leilighet.