I dagens morgenrapport fra Orion Securities kommenterer analytikeren utviklingen på Wall Street.- Ifølge 20-regelen fortjener amerikanske aksjer en forward P/E lik 20 minus tiårs statsrente. Dette gir i dag en fair P/E på 16,2 mens faktisk P/E er på 12,9. For at ubalansen mellom inntjeningsyield og rentestrukturen skal utjevnes, må enten Wall Street stige 26 prosent eller inntjeningsestimatene barberes like mye, sier analytikeren.