Bioteknologiselskapet Aker BioMarine fortsetter fokuseringen på sin kjernevirksomhet knyttet til fangst og foredling av krill og toner ned sin virksomhet innen konsentrerte fiskeoljer, går det frem av en melding.Basisen for Aker BioMarines satsing er krill som foredles til høyverdige bioaktive sluttprodukter rettet mot humanmarkedet og nisjer innen akvakultur.Den videre rendyrkingen av Aker BioMarines virksomhet vil ha betydning for selskapets Senter for lipidteknologi i Hovdebygda på Sunnmøre og for samarbeidet med selskapet GC Rieber i joint venture-selskapet O3C Nutraceuticals.- Teknologisenteret i Hovdebygda har utviklet unik kompetanse, men er på siden av det vi ønsker å konsentrere oss om i Aker BioMarine. Nå skal vi gjennom dialog med våre ansatte i Hovdebygda legge planer for framtiden. Målet er å finne en form på virksomheten som innebærer at vi kan unngå nedleggelse, sier Kjell Inge Røkke som leder Aker BioMarine.Målet er å kunne konkludere i løpet av en måneds tid. En løsning kan være at teknologisenteret blir skilt ut som en egen bedrift med nye eiere, eventuelt at Aker BioMarine blir med som minoritetseier for en periode.Forskning og utvikling i tilknytning til Aker BioMarines kjernevirksomhet vil i framtiden skje i tilknytning til hovedkontoret i Oslo og tettere integrert med laboratoriene om bord på selskapets Life Science Factory-fartøyer.- I Hovdebygda har vi siden 1996 bygget opp et unikt teknologimiljø med 16 ansatte. Et særtrekk er at vi under samme tak har laboratorium, pilot og produksjonsavdeling for utvikling og oppskalering av produksjonsmetoder for fettsyrer (lipider), sier Per Christian Sæbø, daglig leder av Senter for lipidteknologi.- Flere av oss i ledelsen har allerede snakket om muligheten for at vi går inn som eiere i bedriften, enten alene eller sammen med andre aktører. Vi har en teknologisk posisjon og kompetanse som gjør oss attraktive for andre aktører i dette voksende markedet, sier Sæbø.