Kaupthing Bank har i forbindelse med et tvangssalg tilbudt utvalgte investorer om lag 2,3 millioner NattoPharma-aksjer, tilsvarende 11,3 prosent av de utestående aksjene i selskapet.Det skjedde gjennom en bookbuildingprosent til en pris indikert i overkant av fem kroner pr. aksje. Seansen fant sted i perioden fra og med 4. september 2008 til og med 7. september 2008.Nå viser det seg at bookbuildingen ikke ble fulltegnet, og at tvangssalget derfor ikke ble gjennomført.