I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Rocksource som en kjøpskandidat mens Eitzen Chemical får en salgsanbefaling.- Rocksource ligger i en bred, stigende trend på mellomlang sikt og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har nå dessuten brutt motstanden ved 1,98 kroner, noe som åpner for videre oppgang også på kort sikt. Det er nå lite motstand over dagens nivå. Meget positiv volumutvikling styrker aksjen på kort sikt. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- Eitzen Chemical klarte ikke å etablere seg over motstanden ved 20 kroner, og faller nå tilbake. Det er etablert en kortsiktig, negativ trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga også salgssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet ned gjennom støtten ved 19,09 kroner. Videre nedgang til 18,15 kroner eller lavere er signalisert. Det er lite støtte før ved ca. 14,50 kroner. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter analytikeren.