I dagens morgenrapport fra Investtech beskrives Norske Skog som kjøpskandidater mens Roxar får en salgsanbefaling.- Norske Skog brøt den fallende trenden for noen uker siden og har nå brutt motstanden ved 28 kroner og gitt kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon. Formasjonen har et kursmål på 38 kroner. Aksjen har falt noe tilbake og er nå nær støtten ved 28 kroner, noe som bør være en god kjøpsanledning. Det er lite motstand før ved 50 kroner, sier analytikeren.- Positiv volumbalanse, det vil si høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Overkjøpt RSI kan dog gi reaksjoner tilbake på kort sikt, og etablerte noteringer under støtten ved 28 kroner vil være et salgssignal. Aksjen er maksimalt positiv på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- Roxar ASA ligger i en fallende trend og videre nedgang innenfor denne indikeres. Aksjen har gitt salgssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre nedgang. Aksjen har dessuten brutt ned gjennom støtten ved ca. 5,30 kroner, og dette nivået danner nå motstand ved eventuelle reaksjoner opp, sier analytikeren.- Aksjen er meget positiv på innsidehandler, og på kort sikt kan det gjerne komme en reaksjon opp fra støtten i bunnen av trendkanalen, men med sterk motstand ved 5,30 kroner, er oppsiden begrenset. Kort sikt: Svak salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter analytikeren.